Προαγωγές Ανθστων (Μονίμων και ΕΜΘ) Ο-Σ ΣΞ στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ)

Προαγωγές Ανθστων (Μονίμων και ΕΜΘ) Ο-Σ ΣΞ στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ)

«Μερική ανάκληση και διόρθωση προεδρικών διαταγμάτων,
κύρωση πίνακα και προαγωγή Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ψ5ΙΜ6-ΞΜΩ ΕΔΥΕΘΑ: 21/2023

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

3. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τα άρθρα 12 παρ. 2 περ. β και 36 παρ. 1 του ν.δ. 445/1974, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, από 15.09.2022, τους παρακάτω Μόνιμους Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν δεκαεννέα (19) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία πέντε (5) έτη στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπασπιστή:...

4. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τα άρθρα 36 παρ. 1 του ν.δ. 445/1974, 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και 69 παρ. 4 του ν. 3883/2010, τους παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές, που συμπλήρωσαν τριάντα (30) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία πέντε (5) έτη στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπασπιστή:...

Μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική απόφαση και ΕΔΩ

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Οι πρωτοι παίρνουν την αύξηση στο μισθό τους από την βαθμολογική τους προαγωγή οι δεύτεροι συνεχίζονται και πληρώνονται Ανθυπασπιστες !!!! Μόνο σε αυτήν την χώρα αυτά !!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή