Προαγωγή Ανωτέρου και Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Ανωτάτων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγή Ανωτέρου και Αποστρατείες
Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ:ΨΟΣΠ6-ΥΓΒ ΕΔΥΕΘΑ: 217

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ. 7 περ. β’, 31 και 32 του ν. 3883/2010 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973. τους παρακάτω Ταξίαρχους Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια