Στρατός Ξηράς: Προαγωγές ΕΜΘ Aνθυπασπιστών στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού (EΔYEΘA)

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές ΕΜΘ Aνθυπασπιστών στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού (EΔYEΘA)

«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων και Προαγωγή
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 9ΨΛ86-ΛΓΣ ΕΔΥΕΘΑ: 171

2. Προάγουμε:

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο 11 του π.δ. 21/1991, σε Ανθυπολοχαγούς, τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστές, όπως παρακάτω:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια