Στα 1.000€ η εφάπαξ χρηματική αρωγή προς τους δικαιούχους 3 κλάδων ΕΔ-Δείτε την ΚΥΑ

Στα 1.000€ η εφάπαξ χρηματική αρωγή προς τους δικαιούχους 3 κλάδων ΕΔ-Δείτε την ΚΥΑ

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΝ466-ΜΥΕ) [ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5324/14-10-2022] η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας με την οποία καθορίζεται το ύψος της εφάπαξ χρηματικής αρωγής έτους 2022, που καταβάλλεται στους δικαιούχους από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (ΕΛΧΑΟΣ) των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων -σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.354/1976 (Α΄148) - στα χίλια ευρώ (1.000 ευρώ).

Για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης της εφάπαξ χρηματικής αρωγής ισχύει η υπό στοιχεία Φ.952/5/710653/1-4-2003 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄432):

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι εφάπαξ χρηματικής αρωγής από το συγκεκριμένο Λογαριασμό είναι οι οικογένειες των, εν καιρώ ειρήνης εν διατεταγμένη υπηρεσία ή μη φονευομένων θνησκόντων ή εξαφανιζομένων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν δικαιούνται πολεμικής συντάξεως.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη παράγραφο του άρθρου 4 στις εν λόγω οικογένειες μπορεί να χορηγείται, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού και στο τέλος κάθε έτους, εφάπαξ χρηματική αρωγή, μέχρι του ύψους ενός (1) βασικού μισθού Λοχαγού, σε κάθε ανήλικο τέκνο, καθώς και σε κάθε ενήλικο άγαμο μέχρι ηλικίας είκοσι πέντε (25) ετών, εφόσον αυτό αποδεδειγμένα σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται! ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας.

Από την απόφαση προκαλείται δαπάνη στους προϋπολογισμούς έτους 2022 των Ειδικών Λογαριασμών Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων συνολικού ύψους 675.000 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις των προϋπολογισμών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας των 3 Κλάδων.

Για τα επόμενα έτη του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς τους.

Δείτε την σχετική ΚΥΑ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια