Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΘΣΓ6-ΒΒΘ ΕΔΥΕΘΑ: 139/2022

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 32 του ν.3883/2010, σε Ταξίαρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους:...

2. Θέτουμε σε αποστρατεία, με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω ανώτερους αξιωματικούς, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους:...

Δείτε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια