Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)

Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων,
Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΜΧΞ6-ΗΒΘ ΕΔΥΕΘΑ: 130/2022

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Κοινοποιείται το από 17-08-2022 π.δ. «Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2130/01-09-2022 ΦΕΚ, τεύχος Γ΄ ...

Δείτε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια