ΓΕΣ: Συμπληρωματικές Κρίσεις Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ

ΓΕΣ: Συμπληρωματικές Κρίσεις Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες κρίσεων Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) με το υπ’ αριθμ. 57/Σ.8η/2022 Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, του άρθρου 91 του ν.3883/2010 και των άρθρων 66 και 72 του ν.4915/2022:

ΕΤΟΥΣ 2021-2022

α. Διατηρητέων Ταξιάρχων:

(1) Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου    ΑΜ:46900
(2) Οικονομικού Κατζικά  Βασιλείου του Νικολάου    ΑΜ:46102
(3) Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου     ΑΜ:46082

β. Διατηρητέου Ταξίαρχου Διαβιβάσεων Εκτός Οργανικών Θέσεων Κουτσιαύτη Δημητρίου του Ιωάννη (ΑΜ:45611).

γ. Διατηρητέων Συνταγματαρχών:

(1) Πεζικού Μητάφη Αντωνίου του Ιωάννη     ΑΜ:48583
(2) Οικονομικού Μπαράκου Κωνσταντίνου του Λουκά    ΑΜ:46645
(3) Οικονομικού Δασκαλάκη Χριστοφόρου του Νικολάου     ΑΜ:46649

δ. Διατηρητέου Συνταγματάρχη Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Εκτός Οργανικών Θέσεων Σάκου Βασιλείου του Πέτρου (ΑΜ: 46442).

ΕΤΟΥΣ 2021

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών:

(1) Πεζικού Μητάφη Αντωνίου του Ιωάννη     ΑΜ:48583
(2) Οικονομικού Μπαράκου Κωνσταντίνου του Λουκά    ΑΜ:46645
(3) Οικονομικού Δασκαλάκη Χριστοφόρου του Νικολάου     ΑΜ:46649

ΕΤΟΥΣ 2022-2023

α. Διατηρητέων Ταξιάρχων:

(1) Διαβιβάσεων Γκιζάνη Γεωργίου του Δημητρίου     ΑΜ:47850
(2) Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου    ΑΜ:46900
(3) Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου     ΑΜ:46082

β. Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Ταξίαρχου Οικονομικού Κατζικά  Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:46102.

γ. Διατηρητέου Ταξίαρχου Διαβιβάσεων Εκτός Οργανικών Θέσεων Κουτσιαύτη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:45611.

δ. Μη Διατηρητέου Ταξίαρχου Πεζικού Εκτός Οργανικών Θέσεων Τραγαζίκη Ευαγγέλου του Ηλία ΑΜ:45584.

ε. Διατηρητέων Συνταγματαρχών:

(1) Πεζικού Μητάφη Αντωνίου του Ιωάννη     ΑΜ:48583
(2) Έρευνας Πληροφορικής Δαϊλλίδη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:47874
(3) Έρευνας Πληροφορικής Κολαΐτη Χρήστου - Χαράλαμπου του Γεωργίου ΑΜ:48039
(4) Οικονομικού Μπαράκου Κωνσταντίνου του Λουκά    ΑΜ:46645
(5) Οικονομικού Δασκαλάκη Χριστοφόρου του Νικολάου     ΑΜ:46649

στ. Ευδοκίμως τερματίσασας τη σταδιοδρομία της Συνταγματάρχη Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τζέκου Μαρίας του Θωμά (ΑΜ:46019).

ζ. Διατηρητέων Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων:

(1) Ιππικού - Τεθωρακισμένων Δρίτσα Ευαγγέλου του Ανδριανού ΑΜ:45644
(2) Ιππικού - Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Μαραγκάκη Ιωάννη του Αντωνίου ΑΜ:46690
(3) Πεζικού Φραγκάκη Ματθαίου του Εμμανουήλ     ΑΜ:46720
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Σάκου Βασιλείου του Πέτρου ΑΜ:46442

ΕΤΟΥΣ 2022

α. Προακτέου κατ’ εκλογή Ταξίαρχου Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46082.

β. Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Ταξίαρχου Διαβιβάσεων Γκιζάνη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:47850.

γ. Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Ταξίαρχου Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου ΑΜ:46900.

δ. Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών:

(1) Οικονομικού Μπαράκου Κωνσταντίνου του Λουκά    ΑΜ:46645
(2) Οικονομικού Δασκαλάκη Χριστοφόρου του Νικολάου     ΑΜ:46649

ε. Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Συνταγματάρχη Πεζικού Μητάφη Αντωνίου του Ιωάννη ΑΜ:48583.

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μούντζιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια