Αυτός είναι ο Βασικός Μισθός ΕΠ.ΟΠ.–Μισθολογικό κλιμάκιο (ΠΙΝΑΚΕΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 ολοκληρώθηκε η υποβολή δικαιολογητικών για 1.639 προσλήψεις Επαγγελματικών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αφορά Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, οι 1.639 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) κατανέμονται ως εξής: 1.030 θέσεις στον Στρατό Ξηράς, 281 θέσεις στην Πολεμική Αεροπορία, 308 θέσεις στο Πολεμικό Ναυτικό και 20 θέσεις στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μετά την εξέταση του συνόλου των αιτήσεων συντάσσονται και εκδίδονται:

(1) Πίνακας των κατάλληλων υποψηφίων που πληρούν τα καθοριζόμενα προσόντα και δικαιούνται συμμετοχής στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες.
(2) Πίνακα των ακατάλληλων υποψηφίων που δεν πληρούν τα καθοριζόμενα προσόντα ή των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν εκ νέου ελλιπή και αποκλείονται της συμμετοχής τους στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες (Υγειονομική - Ψυχοτεχνική Εξέταση και Αθλητική Δοκιμασία).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. Πρωτ. οικ. 2/52259/ΔΕΠ), η οποία δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ (ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ), δίδονται οδηγίες για το νέο μισθολόγιο των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ' του ν.4472/2017 (Α’ 74).

Βασικός Μισθός - Μισθολογική εξέλιξη ΕΠΟΠ:

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, τα στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ. κατατάσσονται στην Κατηγορία Γ΄. Ένας νέος ΕΠΟΠ ξεκινά από το μισθολογικό κλιμάκιο 22 (αν καταταγεί με βαθμό Στρατιώτη) ή από το 21 (αν καταταγεί με βαθμό Δεκανέα) και θα αυξάνεται με την συμπλήρωση επιπλέον χρόνων υπηρεσίας. Στο κάθε μισθολογικό κλιμάκιο κάθε κατηγορίας αντιστοιχεί ένας ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ. Επομένως σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α. Ένας ΕΠΟΠ με μισθολογικό κλιμάκιο 22 (βαθμός Στρατιώτη) λαμβάνει βασικό μισθό 939 ευρώ.

β. Ένας ΕΠΟΠ με μισθολογικό κλιμάκιο 21 (βαθμός Δεκανέα) λαμβάνει βασικό μισθό 979 ευρώ.

Κλικ για μεγέθυνση:

Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των ΕΠΟΠ απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα:

Κλικ για μεγέθυνση:

Πέρα από το βασικό μισθό παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

Α. Οικογενειακή παροχή

Β. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας

Δείτε την σχετική εγκύκλιο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια