Στρατός Ξηράς: Ποιοι Μον. Υπξκοι-ΕΜΘ προάγονται στον βαθμό Ανθστη (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Ποιοι Μον. Υπξκοι-ΕΜΘ προάγονται στον βαθμό Ανθστη (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: ΨΟ6Θ6-Ω7Χ ΕΔΥΕΘΑ: 98/2022

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Την υπ’ αριθμ. Φ. 412.031/2/620081/Σ.4925/22 Ιουν 22/ΓΕΣ/Β1/3, Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2022 με την υπ’ αριθμ. 1228649/23 Ιουν 22 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2...

β. Την υπ’ αριθμ. Φ. 412.32/4/620086/Σ.4926/22 Ιουν 22/ΓΕΣ/Β1/3, Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας Υπαξιωματικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2022 με την υπ’ αριθμ. 1228650/23 Ιουν 22 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια