ΓΕΣ: Επιδότηση παραθερισμού τέκνων στρατιωτικού-πολιτικού προσωπικού σε κατασκηνώσεις (ΕΓΓΡΑΦΟ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ με ημερομηνία 23-05-2022 που αφορά στον Παραθερισμό Τέκνων Προσωπικού σε Κατασκηνώσεις Έτους 2022

Ειδικότερα:

1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια του σχετικού, ότι για την οικονομική επιδότηση αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις εσωτερικού και κατασκηνωτικών προγραμμάτων του οργανισμού CLIMS, καθορίζονται τα παρακάτω:

α. Δικαιούχοι

Το εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και το πολιτικό προσωπικό εν ενεργεία και συνταξιοδοτηθέν, του Στρατού Ξηράς που υπηρετεί / διαμένει σε Μονάδα - Υπηρεσία / περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας.

β. Επιδοτούμενο Ποσό

Το ΓΕΣ θα καλύψει τη δαπάνη συμμετοχής των τέκνων σε κατασκηνωτικά προγράμματα έως του ποσού των 350,00 €/ ανά τέκνο.

γ. Αριθμός Επιδοτήσεων

Η εν λόγω επιδότηση αφορά σε 600 τέκνα δικαιούχων τα οποία θα επιλεγούν κατόπιν διαδικασίας μοριοδότησης η οποία περιγράφεται στο Παράρτημα «Β" του παρόντος.

δ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

(1) Όρια Ηλικίας

(α) Κατασκηνώσεις Εσωτερικού.

Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι και 14 Ιουνίου 2016.

(β) Κατασκηνώσεις Οργανισμού CLIMS

Για τα κατασκηνωτικά προγράμματα του Οργανισμού CLIMS ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται για το κάθε πρόγραμμα...

Διαβάστε τη συνέχεια στο σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια