ΥΕΘΑ για συνταξιοδοτικό νεοπροσληφθέντων ΕΠΟΠ: Εξακολουθεί να ισχύει ότι και για παλαιούς (ΕΓΡΑΦΟ)

ΥΕΘΑ για συνταξιοδοτικό νεοπροσληφθέντων ΕΠΟΠ: Εξακολουθεί να ισχύει ότι και για παλαιούς (ΕΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της (γ) σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας, με θέμα «Συνταξιοδοτικό καθεστώς νεοπροσληφθέντων ΕΠΟΠ», επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στη (β) σχετική Απάντησή μας, επί της (α) όμοιας Αναφοράς που είχατε καταθέσει στη Β.τ.Ε., τα διαλαμβανόμενα της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν.

Δείτε τι ανέφερε ο ΥΕΘΑ στην (β) σχετική Απάντησή του (Φ.900α/5027/18152/10 Ιανουαρίου 2022):

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας με θέμα «Πρόωρη αποστρατεία των στρατιωτικών ΕΠ.ΟΠ.», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς, ο σκοπός σύστασης του θεσμού των ΕΠΟΠ, όπως απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει σύμφωνα με τον ν.2936/2001 (Α΄166), ήταν η κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών στελέχωσης των Μονάδων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με χαμηλόβαθμο και ηλικιακά αξιόμαχο προσωπικό. Οι προαναφερόμενες ανάγκες αποτέλεσαν και τον άξονα για την χάραξη του σταδιοδρομικού τους ορίζοντα, ο οποίος ανταποκρίνεται σε αυτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, οι ΕΠΟΠ αναλαμβάνουν 7ετή υποχρέωση παραμονής στις ΕΔ, εκτός εάν νωρίτερα έχει γίνει δεκτή τυχόν υποβληθείσα αίτηση παραίτησης. Μετά τη συμπλήρωση της 7ετούς υπηρεσίας μονιμοποιούνται κατόπιν αιτήσεως, με τον φέροντα βαθμό, εφόσον επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις και κριθούν βάσει των ατομικών φακέλων τους κατάλληλοι για μονιμοποίηση. Εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων των λοιπών Κλάδων και μπορούν να προαχθούν σε Ανθυπασπιστές μόνο επ’ ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5(γ) του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την Υπηρεσία γίνεται με αίτηση του στελέχους πριν την συμπλήρωση εικοσιπενταετούς (25) πραγματικής υπηρεσίας. Επομένως, η υπόψη προϋπόθεση, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτεπάγγελτης αποστρατείας στελεχών των ΕΔ.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 41 του ως άνω νόμου, θεσπίστηκε κλιμακωτή αύξηση των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειμένου να υπολογιστεί στο διπλάσιο ή τριπλάσιο ως συντάξιμος, ο χρόνος υπηρεσίας των στελεχών των ΕΔ, που τελούν σε κατάσταση επικινδυνότητας (πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, κ.λπ.)

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (Α΄120), τα στελέχη των ΕΔ που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Τα όρια των ετών υπηρεσίας που θέτουν οι προαναφερθείσες συνταξιοδοτικές διατάξεις ισχύουν για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού που πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται, ανεξάρτητα από την προέλευσή του (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ). Τυχόν τροποποίησή τους προς το ευνοϊκότερο είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥ) και θα πρέπει να αφορά στο σύνολο των στελεχών των ΕΔ.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό των ΕΔ και προκειμένου να συμπληρωθούν τα προαναφερθέντα όρια ετών υπηρεσίας, έχει διαβιβάσει στο ΥΠΕΚΥ πρόταση για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 (Α΄67) που αφορούν στην δυνατότητα αναγνώρισης πέντε (5) ετών πραγματικής συντάξιμης Υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, για το σύνολο των στελεχών των ΕΔ.

Ειδικότερα, προτάθηκαν τα παρακάτω:

Η υπόψη 5ετία να προσμετράται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται στο διπλάσιο ή τριπλάσιο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007.

Το δικαίωμα αναγνώρισης να ανατρέχει σε υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας των δικαιούχων και ανεξάρτητα από την ημερομηνία διορισμού τους, ήτοι πριν ή μετά την 30 Σεπ 90.

Για την καταβολή των εισφορών αναγνώρισης όπως τυγχάνουν πλήρους εφαρμογής οι σχετικές οδηγίες των Αρ.Πρωτ.: Φ.10042/οικ.13567/329/08 Ιουν 18/ΥΠΕΚΑ&ΚΑ (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) και Αρ.Πρωτ.: Φ.10042/40444/1053/21 Μαϊ 19/ΥΠΕΚΑ&ΚΑ (ΑΔΑ: 7Μ6Ξ465Θ1Ω-ΦΒΖ) εγκυκλίων.

Δικαίωμα αναγνώρισης του υπόψη χρόνου να χορηγείται και σε στελέχη που τελούν ήδη σε αποστρατεία.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, για το ζήτημα της ενδεχόμενης παραμονής των ΕΠΟΠ πέραν του 50ου έτους της ηλικίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, με σκοπό τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας, αυτό έχει ήδη απασχολήσει την πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία και το όλο ζήτημα ευρίσκεται στο στάδιο της επιτελικής μελέτης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Δημοσίευση σχολίου

5 Σχόλια

 1. Πώς είσαι έτσι ρε κακομοίρη??????
  Η στο υπουργείο οικονομικών θα τούς στέλνεις,η στο υπουργείο εργασίας......
  Παραμασχαλα τα έχεις αυτά τα δύο υπουργεία.......
  Εκεί στο δικό σας υπουργείο τι κάνετε???
  Κομπάρσοι δεν ντρέπεστε?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παναγιωτόπουλε κούρασες. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να ανταποκριθείς στα καθήκοντα του ΥΕΘΑ, άντε στο σπιτάκι σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τρίτος παγκόσμιος στη διετία 2023-2024 με πυρηνικά.
  Το 1/3 των Ελλήνων θα ζει μετά τα γεγονότα.
  Ο άγιος άνθρωπος ο γέροντας Εφραίμ από την Αριζόνα το είχε πει...

  Ευτυχώς είστε τόσο άχρηστοι που βγαίνετε στις εκλογές με τη βοήθεια της εταιρείας εβραϊκών συμφερόντων καταμέτρησης ψήφων......

  Ευτυχώς είστε τόσο άχρηστοι και μασωνοι που έχει αναλάβει ο θεός να δώσει λύση..

  Σύνταξη όσοι ζήσουν θα πάρουν όλοι μην αγχώνεστε ο κόσμος αρκεί να .....ζήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να ναι καλά ο άνθρωπος !!!Ετσι να φύγουν όλοι άκλαυτοι !!!Γέμισε γερόντια το στράτευμα !!!όλοι σπίτια τους!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο τελευταίος που έγραψε πρέπει να τον πονάει πολύ που δεν είναι δημόσιος υπάλληλος (στρατιωτικός) άιντε αγόρι πάνε κλάψε σε καμία γωνια

  ΑπάντησηΔιαγραφή