Αναφορά για αναγκαστική και πρόωρη αποστρατεία ΕΠΟΠ: Παραμονή όσοι επιθυμούν μέχρι πλήρη συνταξιοδότηση

Αναφορά (742/03-12-2021) προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατέθεσε, ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Γκόκας Χρήστος αναφορικά με το θέμα: «Να δοθεί, επιτέλους, λύση στο πρόβλημα της πρόωρης αποστρατείας των στρατιωτικών ΕΠ.ΟΠ.»

Με επιστολή της, η ΕΣΠΕΗΠ, επισημαίνει ξανά ότι οι συνάδελφοί τους ΕΠ.ΟΠ. δεν θα πρέπει να οδηγούνται σε αναγκαστική αποστρατεία με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 50 ετών, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν πολύ μειωμένη σύνταξη, αλλά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στη συνταξιοδότηση των στρατιωτικών με τη συμπλήρωση 40ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, και αιτείται απαντήσεων.

Ειδικότερα

Κύριοι Υπουργοί,

Σας καταθέτω την υπ’ αριθμ.: 85/2021/6-11-2021 επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), σχετικά με το πρόβλημα της πρόωρης αποστρατείας των στρατιωτικών ΕΠ.ΟΠ., που εξακολουθεί να παραμένει.

Συγκεκριμένα στην επιστολή τους τα μέλη της Ένωσης επισημαίνουν ξανά ότι οι συνάδελφοί τους ΕΠ.ΟΠ. δεν θα πρέπει να οδηγούνται σε αναγκαστική αποστρατεία με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 50 ετών, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν πολύ μειωμένη σύνταξη, αλλά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στη συνταξιοδότηση των στρατιωτικών με τη συμπλήρωση 40ετούς συντάξιμης υπηρεσίας.

Επιπλέον θα ήθελα να επισημάνω ότι πάρα τις υπ’ αριθμ.: 973/22-12-2020 και 2372/14-04-2021 Αναφορές που έχω καταθέσει για το ίδιο θέμα δεν έχει δοθεί καμία ουσιαστική λύση, όπως φαίνεται και από τις υπ’ αριθμ.: Φ.900α/4878/1524/16-01-2021 και Φ.900α/4923/17762/20-05-2021 απαντήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κρατώντας σε αναμονή και αγωνία χιλιάδες στρατιωτικούς ΕΠ.ΟΠ. με τις οικογένειές τους.

Παρακαλείσθε κύριοι Υπουργοί να λάβετε υπόψη σας το εν λόγω ζήτημα, και τα αναφερόμενα στη σχετική επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου(Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), για την επίλυσή του, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία απέναντι στους στρατιωτικούς ΕΠ.ΟΠ. και να με ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.

Ο αναφέρων Βουλευτής Χρήστος Γκόκας

Η επιστολή ΕΣΠΕΗΠ:

ΘΕΜΑ: Να δοθεί επιτέλους λύση στο πρόβλημα της πρόωρης αποστρατείας των συναδέλφων μας ΕΠ.ΟΠ

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου επανέρχεται για ακόμη μια φορά στο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείτε στους συναδέλφους μας ΕΠ.ΟΠ. αλλά και στις οικογένειες τους, λόγω της εφαρμογής αναχρονιστικών νόμων, που τους εξαναγκάζει σε πρόωρη έξοδο από τις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας των 50 ετών στον βαθμό του Αρχιλοχία. Δυστυχώς παρά την ανάδειξη του θέματος από την Ένωσή μας αλλά και την Ομοσπονδία δεν δόθηκε ουσιαστική και οριστική λύση με αποτέλεσμα χιλιάδες συνάδελφοι αλλά και οι οικογένειές τους να βρίσκονται σε απόγνωση, όταν απέχουν λίγα έτη από την αναγκαστική αποστρατεία τους και να καλούμαστε για άλλη μια φορά να αναδείξουμε το θέμα αλλά κυρίως να προτείνουμε λύση.

2. Υπενθυμίζουμε τα παρακάτω νομοθετικά πλαίσια που αφορούν το συνταξιοδοτικό των Στρατιωτικών:

α. Ο Ν.3865/2010, άρθρο 20 παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4336/2015, άρθρο 1, παρ.7 που αναφέρει τα εξής: «Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.»

β. Ο Ν.4387/2016, Κεφάλαιο Β', άρθρο 4, παρ.1(α) και (β) αναφέρονται τα εξής: «Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος. β. Για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού».

γ. Η τελευταία προκήρυξη του Θεσμού των ΕΠ.ΟΠ αναφέρει ότι υπάγονται στο συνταξιοδοτικό -ασφαλιστικό καθεστώς του ΕΦΚΑ το οποίο ορίζει για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος την συμπλήρωση 40ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και ότι το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Θεσμού των ΕΠ.ΟΠ διέπετε από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για του ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών.

3. Η θέση της Ένωσης Στρατιωτικών Ηπείρου είναι ότι θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοί μας ΕΠ.ΟΠ να έχουν δικαίωμα στην επιλογή της παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα και με την πρόταση που έχει κατατεθεί και με έγγραφο της Ομοσπονδίας μας για να υφίσταται η δυνατότητα συμπλήρωσης πλήρης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ούτως ώστε η σύνταξη που θα λαμβάνει το προσωπικό να βρίσκεται σε αναλογία με τις αποδοχές ενέργειας και να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση του. Στην περίπτωση δε που η Υπηρεσία επιλέγει την αποστρατεία συναδέλφων, είτε στα πλαίσια των κρίσεων, είτε λόγω ηλικιακού ορίου, κάτω των 60 ετών που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος, θα πρέπει να καταβάλει η ίδια η Υπηρεσία, τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου για το υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας ή το 60 έτος της ηλικίας.

Να τονίσουμε ότι οι συντάξεις όλων των Στρατιωτικών άρα και των συνάδελφων μας ΕΠ.ΟΠ. έχουμε μειωθεί τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον 40% με αποτέλεσμα η πρόωρη αποστρατεία των συναδέλφων μας να τους οδηγεί σε επίπεδα μη βιώσιμα για αυτούς και τις οικογένειές τους.

4. Η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία μας καλείτε επιτέλους να δώσει λύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, εναρμονίζοντας το χρόνο αυτεπάγγελτης αποστρατείας με τον χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος όπως άλλωστε ορίζει σειρά Νόμων που ψηφίστηκαν πρόσφατα και αφορούν το ασφαλιστικό των Στρατιωτικών.

Δημοσίευση σχολίου

9 Σχόλια

 1. Η παραμονη περα των 50 ετων μπορει να συμφερει προσκαιρα αλλα δημιουργει προβλημα ΑΝΕΡΓΙΑΣ με στρατο γηρασμενο και κουρασμενων ηλικιων 35-45 στη συντριπτικη πλειοψηφια..Πρεπει να καταλαβουν καποιοι οτι ο χρονος τους τελειωσε και σειρα εχουν αλλοι νεοτεροι.Μην ξεχνουν μετα τα 2000 συνταξιμο μισθο μικτα πληρωνουν αλλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ σωστά όλα αυτά που γράφεται. Και αφετέρου το 80.τής εκατό των ΕΠΟΠ θέλουν να φύγουνε στα 50 έτη τής ηλικίας στους.

   Διαγραφή
  2. Συγκεκριμένα αυτό θα πρέπει να τα σκέφτεται η εκάστοτε κυβέρνηση για αποφοίτους σχολών με 35 πραγματικά έτη υπηρεσίας. Έκανε ήδη ότι είχε να κάνει-εδειξε ότι μπορούσε μέχρι τότε. Από κει και μετά προσπαθεί απλά να κάτσει για να βγάλει μεγάλο εφάπαξ κ σύνταξη. Χώρια του ότι δεν υπάρχει rotation στο σύστημα και κολλάνε κι οι επετηρίδες.

   Διαγραφή
 2. Σε κάθε βαθμό υπάρχουν συγκεκριμμένα καθήκοντα και ηλικιακά όρια παραμονής σε αυτόν. Τα όρια αυτά τέθηκαν με βάση τη δυνατότητα του μέσου ανθρώπου να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του βαθμού του. Με τη συμπλήρωση των ορίων αυτών το στέλεχος αποστρατεύεται αυτεπάγγελτα. Συνεπώς το πρόβλημα που θέτει η ΕΣΠΕΗΠ αφορά στο σύνολο των στελεχών και όχι μόνο στους ΕΠ-ΟΠ. Με το προηγούμενο συνταξιοδοτικό καθεστώς δεν υφίστατο το πρόβλημα αυτό. Το ερώτημα είναι άν τόσο η ΕΣΠΕΗΠ .όσο και ο ερωτών βουλευτής σκέφθηκαν την κατάργηση των διατάξεων που δημιουργούν το πρόβλημα και την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος. Και τούτο γιατί με την πρότασή τους ζητούν ή τα στελέχη να γίνουν ΒΙΟΝΙΚΑ ή αργόσχολα μέχρι να συμπληρώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης.Το κόμμα του ερωτώντος ψήφησε το νόμο 3865/10 που δημιουργεί το πρόβλημα . Άλλως θα πρέπει η οργανωτική δομή των ΕΝΙΟΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ να προσαναλιστεί πλέον στον συνταξιοδοτικό νόμο και όχι στις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι ΕΠΟΠ είναι γεγονός ότι λόγο βαθμού και καθηκόντων ότι απασχολούνται κατά πολύ σε περισσότερες απλήρωτες εργατοώρες (περισσότερες υπηρεσίες, κινήσεις , αγήματα, ασκήσεις κλπ ) απ΄όλους τους υπόλοιπους υπαξιωματικούς - αξιωματικούς, γιαυτό και μόνο τον λόγο θα πρέπει να βγαίνουν σε πλήρη σύνταξη στα 50 έτη. Σιγά μην κάτσουμε να είμαστε αρχιλοχίες 20 χρόνια και να πληρώνουμε τα δεδουλευμένα κάνοντας 4-5 άυπνες εξοντωτικές υπηρεσίες (80 ώρες επιπλέον εργασία μόνο στις υπηρεσίες [ χωρίς να υπολογίζονται οι αργίες που είναι καθαρά 24 ώρες επιπλέον εργασία ] για να πάρουμε 4-5 απαλλαγές ενώ θα έπρεπε να περνούμε τις διπλάσιες η 250 ευρώ υπερωρίες extra ) σε πύλες φυλάκια αποθήκες κλπ για να πάρουμε στην τελική μια σύνταξη στα 54 των 900 ευρώ και αν... Ούτε βαθμούς ούτε επιπλέον εργασία, ΠΛΗΡΗ σύνταξη στα 50 με 30 συντάξιμα σε όσους έχουν συμπληρώσει δικαίωμα, εξαγορά σε όσους δεν και συμψηφισμός με το εφάπαξ στο τέλος.

   Διαγραφή
 3. Μετάταξη σε δημους συνοριακούς πρατήρια βιομηχανίες όπλων γενικές θέσεις μετά τα 50 αυτο είναι το μέλλον και όχι να σε αποζημιώσει λάθος πράγματα ζητάτε γιατί απλά δεν πρόκειται να γίνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αρχικά πρέπει να πάψει η εκάστοτε κυβέρνηση να χρησιμοποιεί το στρατό ως μέσο ψηφοθηρίας διότι για να το πετύχει αυτό λαμβάνει αποφάσεις λανθασμένες κατά του στρατού και της άμυνας της χώρας. Επαγωγικά τρέφει την ανάγκη των χαμηλόμισθων στελεχών να χρησιμοποιήσουν αθέμιτα μέσα καθ'όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Πρέπει να επικεντρωθεί στο πραγματικό έργο του στρατού και στην επιχειρησιακή του ετοιμότητα και ικανότητα. Η παραμονή στο στρατό για 40 έτη πραγματικής υπηρεσίας από ΕΠΟΠ δε συνάδει με το παραπάνω και αυτό είναι οφθαλμοφανές και αυταπόδεικτο πια.
  Ταυτόχρονα θα πρέπει πάλι η εκάστοτε κυβέρνηση να αναλάβει το πολιτικό κόστος και να αποδυναμώσει το συνδικαλισμό στο στρατό διότι μόνο να βλάψει μπορεί τις ένοπλες δυνάμεις και ουχί να τις βελτιώσει, όπως και με αυτό το παράδειγμα της τοποθέτησης της εν λόγω Ένωσης, αν και δεν φταίει η ίδια η Ένωση διότι αυτό είναι αναπόφευκτο κακό του παραπάνω (στρατός=μεγάλος αριθμός ΕΠΟΠ=ψηφοθηρία).
  Όταν οι αρχές αυτού του τόπου αρχίσουν να σκέφτονται και να πράττουν με γνώμονα το καλό της υπηρεσίας και κανενός άλλου, αλλά και να το περάσουν σε όλους αυτούς που στελεχώνουν τις ένοπλες δυνάμεις, τότε μόνο θα έχουμε ικανό στρατό. Και τον έχουμε ανάγκη οι πολίτες όσο ποτέ...
  Τέλος, να λέμε και τα καλά, τα κριτήρια πρόσληψης των νέων ΕΠΟΠ δείχνουν να είναι πολύ καλύτερα από αυτά των πρώτων σειρών, ποσώς δε μάλλον με τα ανύπαρκτα των ΕΠΥ, νυν ΕΜΘ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 40 χρόνια δε παλεύεται ΕΠΟΠ ! Για αυτό και υπάρχει ο νόμος με τα ηλικιακά όρια και ευτυχώς δηλαδή γιατί κάποιοι συνάδελφοι είχαν απελπιστεί με το να κάτσουν μέχρι τα 60 Ασμιες με μεταθέσεις και μη σταθερή ζωή. Μακάρι να μην αλλάξει αυτό για χάρη λίγων που θυμήθηκαν να μπουν στα 28 τους ή να δώσουν επιλογή οποίοι θέλουν να μείνουν.Οπου φύγει φύγει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπου φύγει, φύγει, αλλά στα 50 σου θα πρέπει να ψάχνεις για δουλειά με συνάδελφε. Κάτι που δεν το κάνει ο πτυχιούχος της ΣΣΕ και της ΣΜΥ στα 54 του,όχι μόνο αξιώνοντας, αλλά και ΠΑΊΡΝΟΝΤΑΣ πλήρη παρακαλώ σύνταξη.

   Διαγραφή