Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ψ91Χ6-ΕΥΧ ΕΔΥΕΘΑ: 69/2022

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 32 του ν.3883/2010, σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας τους:...

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια