Δείτε ΕΔΥΕΘΑ με Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ

Δείτε ΕΔΥΕΘΑ με Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ

«Αποστρατείες Κατωτέρων
Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΜΩΦ6-Γ41 ΕΔΥΕΘΑ: 66/2022

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία σύμφωνα με τις παραγράφους 4ε και 5δ του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.3883/2010:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια