Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και
Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΡΩΝ6-3Τ9 ΕΔΥΕΘΑ: 35/2022

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Ανακαλούμε:

α. Το από 10-10-2019 π.δ. (Γ΄ 2091, ΕΔΥΕΘΑ 166/2019), μόνο κατά το μέρος που αφορά στην κύρωση πίνακα ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία Ταξιάρχου έτους 2004, στην προαγωγή στο βαθμό του Υποστρατήγου και στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό αυτό του Ταξιάρχου Πεζικού...

2. Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του ν.2439/1996 τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες κρίσεων που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων:...

3. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4γ του άρθρου 20 του ν. 2439/1996:

(1) Σε Υποστρατήγους τους παρακάτω Ταξιάρχους Όπλων και Σωμάτων:...

(2) Σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων:...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2439/1996 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, με το βαθμό που φέρουν τους παρακάτω Αξιωματικούς:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια