Πώς θα μειώσετε ή θα μηδενίσετε τον φόρο εισοδήματος με ηλεκτρονικές συναλλαγές (ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΔΗΓΟΣ)

Πώς θα μειώσετε ή θα μηδενίσετε τον φόρο εισοδήματος με ηλεκτρονικές συναλλαγές (ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΔΗΓΟΣ)

Μείωση φόρου εισοδήματος έως και 50% ή ακόμη και μηδενισμός φόρου εισοδήματος μπορεί να προκύψει για εκατομμύρια φορολογουμένους από την εφαρμογή των νέων διατάξεων που προβλέπουν μείωση του φορολογητέου εισοδήματος κατά ποσοστό 30% των ετήσιων δαπανών για ηλεκτρονικές πληρωμές αμοιβών σε 22 κατηγορίες επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών

Γράφει ο Γιώργος Παλαιτσάκης - ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 06/02/2022

Τι προβλέπεται

Πρόκειται για τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4876/2021, σύμφωνα με τις οποίες όσοι φορολογούμενοι εξοφλούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις αμοιβές σε συγκεκριμένους κλάδους επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών δικαιούνται πρόσθετη έκπτωση φόρου εισοδήματος έως και 2.300 ευρώ ετησίως.

Βάσει -ειδικότερα- των διατάξεων αυτών, για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% του συνολικού ποσού ορισμένων δαπανών λήψης υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν στέγαση, μεταφορές, αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες, εφόσον οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Δηλαδή, από τον Ιανουάριο του 2022 έως και τον Δεκέμβριο του 2025, το 30% των δαπανών που θα πραγματοποιούν κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες, e-banking κ.λπ.) για να εξοφλήσουν αμοιβές προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτει από τα φορολογητέα εισοδήματά τους, στις φορολογικές δηλώσεις του εκάστοτε επόμενου έτους.

Το συνολικό ποσό των εκπιπτόμενων δαπανών (της έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα) δεν θα μπορεί να υπερβεί τις 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι στην κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ο ανώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται αυτήν τη στιγμή σε 44%, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα προκύπτει για τους φορολογουμένους οι οποίοι θα κάνουν χρήση του συγκεκριμένου μέτρου θα φθάνει τις 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 44%).

Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετήσιων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλυτέρων των 50.000 ευρώ η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τις 2.300 ευρώ, για λόγους τεχνικούς που σχετίζονται με τους κανόνες υπολογισμού του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Πιο αναλυτικά, από τα όσα προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 50 του ν. 4876/2021, καθώς επίσης και από τα όσα αναφέρουν αναλυτικές πληροφορίες, προκύπτει ότι από το φορολογικό έτος 2022, δηλαδή από τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2023 για το 2022, θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου το 30% των εξόδων που έχει πραγματοποιήσει τον εκάστοτε προηγούμενο χρόνο μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών για υπηρεσίες παρεχόμενες από 22 συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, στις οποίες το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι χαμηλό και, συνεπώς, αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή. Το ποσό που θα εκπίπτει δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό θα έχει διάρκεια ισχύος έως και τέσσερα χρόνια, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2022 έως και το φορολογικό έτος 2025 (από τις φορολογικές δηλώσεις του 2023 έως και τις φορολογικές δηλώσεις του 2026).

» Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι διατάξεις θα αφορούν ηλεκτρονικές πληρωμές αμοιβών προς τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελματιών:

Δικηγόροι • Αρχιτέκτονες • Ιδιωτικοί ερευνητές • Εργολάβοι κηδειών και καύσης νεκρών • Εργολάβοι κλιματισμού, θέρμανσης και υδραυλικών • Νοσηλευτές, νοσηλεύτριες-αποκλειστικές • Ξυλουργοί • Εργολάβοι καθαρισμού και συντήρησης κτιρίων • Επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών • Επαγγελματίες εκμίσθωσης πολυτελών αυτοκινήτων (λιμουζινών) • Ταξιτζήδες • Εργολάβοι μεταλλικών κατασκευών-αλουμινάδες (κατασκευαστές στέγης, μεταλλικών πλαισίων και τεμαχίων λαμαρίνας) • Ράφτες, μοδίστρες, επιδιορθωτές ρούχων και άλλων υφασμάτων • Επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων αναψυχής (αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.) • Ψυκτικοί, επισκευαστές air-condition, ψυγείων και άλλων εγκαταστάσεων ψύξης • Επαγγελματίες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες • Φωτογράφοι • Εργολάβοι σκυροδέματος • Ηλεκτρολόγοι • Ελαιοχρωματιστές • Γυμναστήρια • Σχολές χορού.

» Από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να γλιτώνουν κάθε χρόνο φόρο:

Έως 450 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ.

Έως 1.100 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ.

Έως 1.400 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ.

Έως 1.800 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ.

Έως 2.200 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ. Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετήσιων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλυτέρων των 50.000 ευρώ η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τις 2.300 ευρώ, όπως ήδη προαναφέραμε.

Αναλυτικοί πίνακες

Βάσει παραδειγμάτων που παρουσιάζουμε σε αναλυτικούς πίνακες, η εφαρμογή του νέου φορολογικού κινήτρου για την περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος έως και 50% για φορολογουμένους με εισοδήματα προερχόμενα από ατομικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα και εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς επίσης και σε μείωση του αναλογούντος φόρου έως και πάνω από 90% ή ακόμη και στον μηδενισμό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με αποδοχές από μισθούς ή συντάξεις. Τα ποσοστά μείωσης του φόρου είναι μεγαλύτερα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και μικρότερα για τα υψηλά εισοδήματα λόγω του πλαφόν των 5.000 ευρώ που ισχύει για το ύψος της έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα.

Το νέο αυτό κίνητρο για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής σε συγκεκριμένους κλάδους αυτοαπασχολούμενων φορολογουμένων δεν αντικαθιστά το ήδη ισχύον μέτρο που προβλέπει την υποχρέωση κάθε φυσικού προσώπου να καλύπτει το 30% του ατομικού ετήσιου εισοδήματός του με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Θα λειτουργεί δηλαδή συμπληρωματικά ως πρόσθετο κίνητρο για τους φορολογουμένους.

Στην ουσία, από τον τρέχοντα μήνα πρέπει όλοι οι φορολογούμενοι να εξοφλούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking, τις αμοιβές των παραπάνω 22 κατηγοριών επαγγελματιών και να ζητούν και να λαμβάνουν από αυτούς αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προκειμένου να επωφελούνται με εκπτώσεις φόρου που μπορεί να μειώσουν σημαντικά ή και να μηδενίσουν τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια