Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΕΜΘ Υπαξιωματικών με αίτησή τους (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΕΜΘ Υπαξιωματικών με αίτησή τους (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: ΨΨ1Φ6-ΘΣΠ ΕΔΥΕΘΑ: 22/2022

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β1 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Αποφασίζουμε

Άρθρο μόνο

1. Θέτουμε σε αποστρατεία μετά από αίτηση του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 και του άρθρου 11 του π.δ. 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τον ΕΜΘ Αρχιλοχία Πεζικού...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια