Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας για επιμόρφωση στελεχών ΕΔ

Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας για επιμόρφωση στελεχών ΕΔ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας για την επιμόρφωση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4361/2016 (A΄10), κωδικοποιήθηκαν όλα τα είδη αδειών που δικαιούται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), προκειμένου να περιληφθούν σε μια ενιαία Υπουργική Απόφαση. Με την ανωτέρω ρύθμιση εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου και διακλαδική ενιαία εφαρμογή ενός ευαίσθητου τομέα της εργασιακής υπόστασης του προσωπικού, ενώ καθίσταται προσιτή η ενημέρωση για τα δικαιώματα του.

Επιπλέον, κατά τις διατάξεις της ισχύουσας Κοινής Απόφασης ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ, υπό στοιχεία Φ.400/34/292616/Σ.4753/6-9-2016 (Β΄2808), δεν υφίσταται πρόβλεψη για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας για την συμμετοχή των στελεχών σε επιμορφωτικά σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), τα οποία πραγματοποιούνται μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ).

Ειδικότερα, κάθε στέλεχος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε έως δύο (2) τίτλους επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝΕΠ ανά επιμορφωτική περίοδο και συνολικά έως τρία (3) προγράμματα ετησίως, σύμφωνα με τις ισχύουσες υπηρεσιακές διαδικασίες.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το ΠΔ 57/2007 (Α’ 59), η συμμετοχή των στελεχών στα προγράμματα είναι υποχρεωτική, εφόσον επιλεγούν, και συνεπάγεται την αποδέσμευσή τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα καθ’ όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος, απαλλάσσοντάς τους από τις λοιπές υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, επί του παρόντος εκτιμάται ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει το σύνολο των δικαιούμενων αδειών στρατιωτικού προσωπικού, καλύπτει το συγκεκριμένο αντικείμενο, καθόσον στο προσωπικό που συμμετέχει, οικεία βουλήσει, σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ, παρέχονται από την Υπηρεσία διευκολύνσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, απαλλάσσοντάς τους μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Ανεξάρτητα όμως από αυτό, και με δεδομένο ότι η παραπάνω μνημονευθείσα Κοινή Απόφαση ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ πρόκειται να τροποποιηθεί, υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ θα εξετασθεί η σκοπιμότητα υιοθέτησης εκπαιδευτικής άδειας για επιμορφωτικούς σκοπούς εν γένει.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της εξωστρέφειας για την εκπαίδευση και την διαρκή ανάγκη για την επιμόρφωση των στελεχών του, έχει ανανεώσει το Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το ΕΚΔΔΑ για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, σε αντικείμενα που είναι άκρως επωφελή για την Στρατιωτική Υπηρεσία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια