Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγή και Ανάκληση Προεδρικού Διατάγματος Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 9ΥΙΘ6-8ΑΙ ΕΔΥΕΘΑ: 17/2022:

β. «Αποστρατεία Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΩΝΝ96-ΔΝΠ ΕΔΥΕΘΑ: 16/2022:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια