ΕΠΟΠ ΠΝ-Νέα Απόφαση: Οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις κατά ειδικότητα και εξειδικεύση (ΦΕΚ)

ΕΠΟΠ ΠΝ-Νέα Απόφαση: Οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις κατά ειδικότητα και εξειδικεύση (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 6528/31.12.2021 Η ΑΠΟΦΑΣΗ με Αριθμ. Φ.400/120/253186/Σ.7692 που αφορά: Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες και εξειδικεύσεις, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού

Οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) ανά ειδικότητα - εξειδίκευση, είναι οι εξής:... (Δείτε παρακάτω).

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Φ.400/123/241961/Σ.6287/15-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 4649).

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια