Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων
Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 61ΙΖ6-ΣΧ0 ΕΔΥΕΘΑ: 12/2022

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια