Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: Ψ5ΩΠ6-798 ΕΔΥΕΘΑ: 7/2022:

β. «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: Ψ0ΒΨ6-ΒΡΒ ΕΔΥΕΘΑ: 9/2022

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια