Προαγωγή Ανθστων Στρατού Ξηράς στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ)

Προαγωγή Ανθστων Στρατού Ξηράς στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγή Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ψ9ΨΩ6-ΝΗΞ ΕΔΥΕΘΑ: 223

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, του ν.δ. 445/1974 και του άρθρου 69 του ν.3883/2010, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:...

2. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974, από 30-09-21, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν 19 έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία 5 έτη στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπασπιστή:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια