Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Λοχαγοί Ο-Σ (ΦΕΚ)

Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Λοχαγοί Ο-Σ (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2993/07.12.2021:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29-11-2021 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Συντάγματος, και του ν. 3883/2010:

Προάγονται:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 3883/2010 σε Λοχαγοί κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Υπολοχαγοί Όπλων της προαγωγής τους λογιζομένης από 20-10-2021, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 3883/2010 σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Υπολοχαγοί Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 20-10-2021, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια