Πολεμικό Ναυτικό: Μερική ανάκληση Π. Δτων-Διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Πολεμικό Ναυτικό: Μερική ανάκληση Π. Δτων-Διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Μερική ανάκληση Π. Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: Ψ2ΕΤ6-Ζ5Ο

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ανακαλούμε μερικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2439/1996:...

2. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες:...

α. Επανάληψης οφειλόμενης τακτικής κρίσης, ως «Διατηρητέοι» των παρακάτω Αρχιπλοιάρχων:...

β. Επανάληψης τακτικής κρίσης, ως «Διατηρητέοι» των παρακάτω Πλοιάρχων:...

γ. Οφειλόμενης τακτικής κρίσης, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», των παρακάτω Αρχιπλοιάρχων:...

3. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ.4γ του ν.2439/1996 και 91 του 3883/2010 ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και σύμφωνα με την 9/Σ.9/18-05-2021 απόφαση του ΑΝΣΚ:...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους παρακάτω Αξιωματικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 του ν.2439/1996 και 91 του ν.3883/2010:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια