Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση στο πάσης φύσεως προσωπικό ΣΝ-Εμβολιαστικών Κέντρων (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση στο πάσης φύσεως προσωπικό ΣΝ-Εμβολιαστικών Κέντρων (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΜΕΝΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ που αφορά σε Πρόσθετες Αμοιβές Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Προσωπικού των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και Λοιπών Δομών Υγείας του Υπουργείου Υγείας)

Ειδικότερα:

Εγκρίθηκε η καταβολή, για το έτος 2021, της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του θέματος, στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό το οποίο υπηρετεί στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) (συμπεριλαμβανομένων του ΝΙΜΤΣ και των ΚΙΧΝΕ) και στα υγειονομικά στελέχη των ΕΔ, τα οποία έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας της παρ 1 του άρθρου 61 του Ν.4872/2021 (Α'247).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4872/2021 (Α'247) προβλέπεται:

Η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ίσης προς το ήμισυ του καταβαλλόμενου μηνιαίου βασικού μισθού που λαμβάνει το δικαιούχο προσωπικό την 30 Νοε 21.

Η χορήγηση της παραπάνω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο ακέραιο εφόσον το δικαιούχο προσωπικό μισθοδοτήθηκε και ανήκε (λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης ή διάθεσης) στη δύναμη των ΣΝ, ΚΙΧΝΕ και εμβολιαστικών κέντρων, ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τις 01 Ιαν μέχρι και στις 30 Νοε 21.

Η καταβολή τμήματος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σε περίπτωση στην οποία το δικαιούχο προσωπικό υπηρέτησε στις προβλεπόμενες δομές υγείας για χρονικό διάστημα μικρότερο του προαναφερθέντος.

Η μη καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης στο προσωπικό της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Ν.4872/2021 (Α'247).

Η μη προσμέτρηση της εν λόγω ενίσχυσης στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του Ν.4354/2015 (Α'176). Επιπλέον, η ενίσχυση είναι ανεκχωρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο γενικά, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να τηρηθεί η δεσμευτική ημερομηνία καταβολής, καθορίζονται οι ενέργειες των εμπλεκόμενων οργάνων, όπως παρακάτω:...

Οι ως άνω καταστάσεις μεταβολών, να έχουν περιέλθει στο ΟΛΚΕΣ, μέχρι την Παρασκευή 17 07:00 Δεκ 21, ανυπερθέτως το οποίο εν συνέχεια να προβεί στις ενέργειες αρμοδιότητάς του προς την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ)...

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια