Αποστρατείες Σχων-Ανχων-Τχων Ο-Σ ΣΞ που συμπλήρωσαν 35ετία (ΕΔΥΕΘΑ)

Αποστρατείες Σχων-Ανχων-Τχων Ο-Σ ΣΞ που συμπλήρωσαν 35ετία (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΩΝΔ06-1Α3 ΕΔΥΕΘΑ: 212

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.δ.1400/1973, του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010:...

α. Τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων οι οποίοι συμπλήρωσαν 35ετία, διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:...

γ. Τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων οι οποίοι συμπλήρωσαν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:...

δ. Τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων οι οποίοι συμπλήρωσαν 35ετία, διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια