Ποιοι ΕΜΘ Ανθυπασπιστές Ο-Σ Σ.Ξ. προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ψ3536-06Μ ΕΔΥΕΘΑ: 194

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

2. Προάγουμε στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.δ.445/1974 και του άρθρου 69 του ν.3883/2010, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια