Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Ανθστες προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Ανθστες προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Κύρωση πινάκων οφειλόμενων τακτικών κρίσεων ετών 2020-21, 2021-22 και
προαγωγή στο βαθμό του Σημαιοφόρου
Ανθυπασπιστών Υπηρεσιών και Τεχνών του ΠΝ»
ΑΔΑ: Ω51Υ6-ΕΨΟ

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω πίνακες Ανθυπασπιστών που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), με την 7/Σ.7/20-07-2021 απόφασή του:...

2. Προάγουμε στο βαθμό του Σημαιοφόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 24 και 36 του ν.δ 445/1974, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε οφειλόμενη τακτική κρίση έτους 2021-22 ως «Προακτέοι κατ'εκλογή», από το ΣΠΑΝ, με την 7/Σ.7/2θ-07-2021 απόφασή του:...

3. Προάγουμε στο βαθμό του Σημαιοφόρου, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 24 και 36 του ν.δ 445/1974, τις παρακάτω Ανθυπασπίστριες Υπηρέσιων του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίες κρίθηκαν σε οφειλόμενη τακτική κρίση έτους 2020-21 ως «Προακτέες κατ'αρχαιότητα», από το ΣΠΑΝ, με την 7/Σ.7/20-07-2021 απόφασή του:

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια