Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ-ΕΜΘ Έτους 2022-23 Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ-ΕΜΘ Έτους 2022-23 Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ, Εθελοντών και
Εθελοντών Μακράς Θητείας Έτους 2022-2023
ΑΔΑ: 62ΡΔ6-Μ1Τ ΕΔΥΕΘΑ: 197

Κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις έτους 2022-2023 πρόκειται να κριθούν οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που αναγράφονται στα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «Δ» και «Ε»:

«Α» Κατάσταση Μονίμων Αρχιλοχιών Τάξης ΣΜΥ 2010 που Πρόκειται να Κριθούν Κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2022-2023

«Β» Κατάσταση Μονίμων Επιλοχιών Τάξης ΣΜΥ 2016 που Πρόκειται να Κριθούν Κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2022-2023

«Γ» Κατάσταση Μονίμων Λοχιών Τάξης ΣΜΥ 2020 που Πρόκειται να Κριθούν Κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2022-2023

«Δ» Κατάσταση Εθελοντών Μακράς Θητείας Αρχιλοχιών Όπλων - Σωμάτων Καταταγέντων το Έτος 1997 που Πρόκειται να Κριθούν Κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2022-2023

«Ε» Κατάσταση Εθελοντών Μακράς Θητείας Αρχιλοχιών που το Έτος 2022 Καταλαμβάνονται από το Όριο Ηλικίας Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 39 του ΝΔ 445/1974 και Αποστρατεύονται Αυτεπάγγελτα

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια