Στρατός Ξηράς: Ποιοι Ανθστες ΑΣΣΥ και ΕΜΘ πρόκειται να κριθούν το έτος 2022-23 (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Ποιοι Ανθστες ΑΣΣΥ και ΕΜΘ πρόκειται να κριθούν το έτος 2022-23 (ΕΔΥΕΘΑ)

Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Ανθυπασπιστών Έτους 2022-2023
ΑΔΑ: 68ΝΥ6-Ο2Ι ΕΔΥΕΘΑ: 201

Κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις έτους 2022-2023 πρόκειται να κριθούν οι Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από ΑΣΣΥ και από το θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που αναγράφονται στα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «Δ»:

«Α» Κατάσταση Ανθυπασπιστών Τάξης ΣΜΥ 2005 που Πρόκειται να Κριθούν Κατά τις Τακτικές Κρίσεις Έτους 2022-2023

«Β» Κατάσταση Ανθυπασπιστών που Πρόκειται να Κριθούν Κατά τις Τακτικές Κρίσεις Έτους 2022-2023 ως «Διατηρητέοι» ή «Αποστρατευτέοι»

«Γ» Κατάσταση Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ανδρών) Ανθυπασπιστών που Πρόκειται να Κριθούν Κατά τις Τακτικές Κρίσεις Έτους 2022 - 2023 σε Εφαρμογή του ν. 3883/2010

«Δ» Κατάσταση Εθελοντών Μακράς Θητείας (Γυναικών) Ανθυπασπιστών που Πρόκειται να Κριθούν Κατά τις Τακτικές Κρίσεις Έτους 2022 – 2023 σε Εφαρμογή του ν. 3883/2010

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια