Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (3 ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (3 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΛΠΧ6-Ο87 ΕΔΥΕΘΑ: 180:

β. «Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6ΥΜΖ6-ΤΒΙ ΕΔΥΕΘΑ: 176:

γ. «Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 63ΝΞ6-ΥΟ5 ΕΔΥΕΘΑ: 175:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια