Πολεμικό Ναυτικό: Αναρτήθηκαν οι πίνακες απορριπτέων για την Προκήρυξη 200 ΟΒΑ

Ενημέρωση Επιτυχόντων - Ανάρτηση Πινάκων Απορριπτέων ΟΒΑ ΠΝ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού οι πίνακες απορριπτέων οπλιτών και εφέδρων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) του Πολεμικού Ναυτικού έτους 2021. Οι πίνακες αφορούν στην εκδοθείσα προκήρυξη για την πλήρωση 200 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση ανακατάταξης - επανακατάταξής τους ως ΟΒΑ  και πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις-προσόντα, θα ενημερωθούν ως κάτωθι:

α. οι οπλίτες από τις μονάδες τους.

β. οι έφεδροι θα λάβουν Δελτίο Κατάταξης μέσω αρμοδίων Στρατολογικών Υπηρεσιών, για να παρουσιασθούν στις 11 Νοεμβρίου 2021, στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος, Σκαραμαγκά Αττικής.

Οι υποψήφιοι ΟΒΑ ΠΝ, των οποίων η αίτηση επανακατάταξης ή ανακατάταξης στους ΟΒΑ του Πολεμικού Ναυτικού απορρίφθηκε θα ενημερωθούν με δική τους ευθύνη.

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων οπλιτών υποψηφίων ΟΒΑ ΠΝ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων εφέδρων υποψηφίων ΟΒΑ ΠΝ πατήστε εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια