Αυξάνεται ο αριθμός θέσεων ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Αφορά την ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών 3 ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον 3 έτη

Μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣΑΓΕ με την οποία διατέθηκαν στην Πολεμική Αεροπορία 30 εκ των κενών θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) του Πολεμικού Ναυτικού, για το 2021, αυξάνονται στις 228 από 201 οι θέσεις ΟΒΑ της σχετικής προκήρυξης του ΓΕΑ για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών 3 ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον 3 έτη.

Μετά την εξέλιξη αυτή αυξάνονται οι θέσεις ΟΒΑ ειδικοτήτων :

Χειριστή εγκαταστάσεων καυσίμων κατά 20 (από 10 σε 30)

Αμύνης Αεροδρομίων κατά 7 (από 6 σε 13)

Δείτε την σχετική τροποποίηση της προκήρυξης που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΝ276-Λ7Β ώρα 9:24:36 π.μ.):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια