Δημοσιεύθηκαν οι Προκήρυξεις ΟΒΑ 2021: 779 προσλήψεις στον ΣΞ και 201 στη ΠA (2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)

Δημοσιεύθηκαν οι Προκήρυξεις ΟΒΑ 2021: 779 προσλήψεις στον ΣΞ και 201 στη ΠA (2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)

1. Στρατός Ξηράς: Προκήρυξη 779 ΟΒΑ (ΕΔ και Λοιπών Ο-Σ)

Έχοντας υπόψη τα σχετικά

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

την πλήρωση επτακοσίων εβδομήντα εννέα (779) θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) του Στρατού Ξηράς (οπλιτών και εφέδρων) για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ετών, για τα Όπλα – Σώματα και τις Ειδικές Δυνάμεις, όπως Παράρτημα «Α».

Μπορούν να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν ως ΟΒΑ Όπλων-Σωμάτων ή Ειδικών Δυνάμεων, όσοι οπλίτες ή έφεδροι πληρούν σωρευτικά, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αρχικά αναληφθείσα υποχρέωση, τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των Παραρτημάτων «Β» και «Δ» αντίστοιχα.

Υποβολή Δικαιολογητικών:

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ζ», έως τις 27 Αυγ 21 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), ως εξής:

α. Οι οπλίτες, εφόσον μέχρι τις 27 Αυγ 21 διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

β. Οι έφεδροι, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Πίνακας Αριθμητικής Κατανομής των ΟΒΑ Όπλων-Σωμάτων και Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς:

Δείτε την σχετική προκήρυξη:

2. Πολεμική Αεροπορία: Προκήρυξη 201 Θέσεων ΟΒΑ για το έτος 2021

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε για το έτος 2021 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων ενός (201) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον (3) έτη. Η αριθμητική κατανομή ανά ειδικότητα περιλαμβάνεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α».

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 27 Αυγ 21 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την 27 Αυγ 21 διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Πίνακας Αριθμητικής Κατανομής Ειδικοτήτων ΟΒΑ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο ανωτέρω αριθμός σε κάποια από τις ειδικότητες του παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1) από τους υποψηφίους, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται από τυχόν υπεράριθμους υποψήφιους άλλης ειδικότητας, κατά την απόλυτη σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή προκύπτει από τον Πίνακα 2 (π.χ. Αν στην ειδικότητα με α.α (1) «Μάγειρας» του Πίνακα Ειδικοτήτων υπάρξουν είκοσι (20) έγκυρες αιτήσεις και άρα απομένουν δέκα (10) κενές θέσεις προστίθενται οι δέκα κενές θέσεις στην αμέσως επόμενη ειδικότητα «Κουρέα» και ούτω καθεξής, έτσι ώστε, στο τέλος να καλυφθεί κατά το μέγιστο δυνατό το σύνολο των διακοσίων μίας (201) προκηρυσσομένων θέσεων).

Δείτε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Τελικά πόσοι θα είναι άλλο σάιτ γράφει για 1300 άλλο για 900 άλλο για 700 ερέ δούλεμα που είναι οι 15000 ΕΠΟΠ έμεινε ένας Στρατός γερασμένος και μας δίνουν κουράγιο με τα λόγια και τις προκηρύξεις εχουν10 χρόνια μιλάνε για όβα ΕΠΟΠ και με το ζόρι πείραξε 1000 άτομα που θα χαθούν σαν σταλες στην ξηρασια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. δεν θα παρει 15000 εποπ αλλα και οβα και απο σχολες

      Διαγραφή