Μηνυτήρια Αναφορά Αξκου ε.α. προς Δκτη ΕΦΚΑ για μη έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης επανυπολογισμου σύνταξης

Μηνυτήρια Αναφορά Αξκου ε.α. προς Δκτη ΕΦΚΑ για μη έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης επανυπολογισμου σύνταξης

Μηνυτήρια Αναφορά του Πλωτάρχη ε.α. Π. Σταμάτη ΠΝ στον Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Τα κρίσιμα νομικά και πραγματικά περιστατικά:

1.- Είμαι Πλωτάρχης του Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία, τ. Διευθυντής της Υ.Δ.Δ.Ε., αποστρατεύτηκα από το ΠΝ, τις 8 Φεβρουαρίου 2012 και λαμβάνω σύνταξη από τον ΕΦΚΑ.

2.- Την 24η Ιουνίου του 2021 απέστειλα στον ΕΦΚΑ, σχετικά με τη μη έκδοση πράξης υπολογισμού συντάξεως σχετικά με τον επαναυπολογισμό της συντάξεώς μου βάσει των διατάξεων του ν. 4387/2016.

3.- Ο ΕΦΚΑ δεν απάντησε στην ως άνω Εξώδικη δήλωσή μου.

4.- Αλλά ούτε απάντησε πάλι, όταν κατέθεσα στον ΕΦΚΑ την με αρ. αίτηση 1648477/10/6/2019, στην οποία αιτήθηκα την έκδοση ενημερωτικών συντάξεων από Ιανουάριο 2019 έως και Ιούνιο 2019 καθώς και πράξη επαναυπολογισμού συντάξεως που διενεργήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, καθώς υπήρξε μια μείωση 200 ευρώ περίπου από την σύνταξη μου που ελάμβανα τον Δεκέμβριο 2018, η οποία εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2019 εξακολουθεί δε έως και σήμερα. Η ανωτέρω μείωση εμφανίστηκε στον τραπεζικό μου λογαριασμό που κατατίθεται η σύνταξη. Μη γνωρίζοντας από πού υπήρξε η ως άνω μείωση στερήθηκα και στερούμαι το δικαίωμα της Δικαστικής προστασίας.

5.- Από το διαδίκτυο πληροφορήθηκα το με αρ. πρωτ. Σ60/14/704781ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του Διοικητή του ΕΦΚΑ, προς όλες τις περιφερειακές δομές του ΕΦΚΑ, «ότι δεν υπάρχει επιτακτική υποχρέωση των διοικητικών οργάνων να εκδώσουν διοικητική πράξη συγκεκριμένου περιεχομένου όσον αφορά τον επαναυπολογισμό των συντάξεων». Δηλαδή ο Διοικητής του ΕΦΚΑ, διευκρινίζει και εντέλει στους υφισταμένους τους να μην εκδώσουν διοικητική πράξη επαναυπολογισμού συντάξεως, διότι δεν υπάρχει επιτακτική υποχρέωση της υπηρεσίας, έγγραφο που έχει έννομες συνέπειες, είναι προορισμένο για εξωτερική κυκλοφορία, προς πλήρη απόδειξη κάθε γεγονότος που βεβαιώνεται, έναντι πάντων, με σκοπό την απώλεια «δικαιώματος» μου, όπως είναι αυτό της περιουσίας.

7.-Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ τις 26.6.2019, του επισημαίνει ότι δεν υπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια αλλά ο επανυπολογισμός κάθε σύνταξης διενεργείται κατά δέσμια αρμοδιότητα και προϋποθέτει την έκδοση της εκτελεστής διοικητικής πράξης του επαναυπολογισμού.

8.- Εκ των ανωτέρω λοιπόν δεν συνάγεται κ. Εισαγγελέα ότι συνειδητά προβαίνουν  σε παράνομο παράλειψη; Από το γεγονός ότι είχαν επίμονη και τεκμηριωμένη όχληση από μένα, καθώς και από τον Συνήγορο του Πολίτη, πλην όμως αυτοί ενήργησαν παράνομα, αποστερώντας μου την πλήρη γνώση και την χορήγηση της ατομικής διοικητικής πράξης επαναυπολογισμού της συντάξεως μου, δεν τεκμαίρεται τούτο;...

Το πλήρες κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας έχει ως εξής:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

 1. Μήνυση στον ΕΦΚΑ από συνταξιούχο για τον επανυπολογισμό
  Μήνυση κατά του διοικητή του ΕΦΚΑ, Παναγιώτη Δουφεξή, υποβλήθηκε από συνταξιούχο, που ζητάει να μάθει, μάταια εδώ και δύο χρόνια, γιατί μειώθηκε η σύνταξή του και γιατί δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για τον επανυπολογισμό των μηνιαίων αποδοχών του! Πρόκειται για συνταξιούχο απόστρατο πλωτάρχη, ο οποίος μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις προς τον Φορέα, δεν έλαβε την παραμικρή απάντηση. Έτσι, από την Κόρινθο όπου διαβιεί, επέλεξε την έσχατη λύση της μηνυτήριας αναφοράς, που υποβλήθηκε προ δεκαπενθημέρου, δηλαδή την 1η Οκτωβρίου.
  Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εν λόγω συνταξιούχος, επικαλείται μεταξύ άλλων και σχετική απόφαση – γνωμοδότηση που έχει γνωστοποιήσει ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), επί του ιδίου θέματος. Ο ΣτΠ, απευθυνόμενος στη διοίκηση του ΕΦΚΑ, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, έχει ζητήσει να τηρηθεί κατά γράμμα η διαδικασία του επανυπολογισμού και να ενημερωθούν αναλυτικά και διεξοδικά όλοι οι συνταξιούχοι για το αποτέλεσμά της. Κάτι τέτοιο ως σήμερα δεν έχει συμβεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις όπου η υπόθεση, παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
  Μάλιστα, ο απόστρατος πλωτάρχης, τονίζει ότι από τις 24 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, έχει ζητήσει να του σταλεί πλήρες ενημερωτικό για τον επανυπολογισμό της σύνταξής του. Ο ίδιος είναι «παλαιός» συνταξιούχους, με την έννοια ότι έχει συνταξιοδοτηθεί από τον Φεβρουάριο του 2012. Ξαφνικά τον Ιανουάριο του 2019, διαπίστωσε μείωση της σύνταξής του κατά 200 ευρώ. Μια μείωση που παρά τις επίμονες οχλήσεις του, κανείς από τον ΕΦΚΑ δεν κατάφερε να του εξηγήσει. Παρόλ’ αυτά εδώ και δυόμιση χρόνια, συνεχίζει να λαμβάνει μειωμένη τη σύνταξή του κατά το ανάλογο ποσό. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη περικοπή, πραγματοποιήθηκε κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής του α’ επανυπολογισμού των συντάξεων, στη βάση του «νόμου Κατρούγκαλου» (ν.4387/16). Στη συνέχεια, λόγω αλλαγών στα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους είχαν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, διεξήχθη και β’ επανυπολογισμό, όπως όριζε ο μεταγενέστερος «νόμος Βρούτση» (ν. 4670/20). Άλλωστε, υπήρξαν τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που επέβαλλαν να γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις, καθώς υπήρξαν άρθρα του «νόμου Κατρούγκαλου» που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικά.
  Από όλες αυτές τις παρεμβάσεις όμως που υπέστησαν οι συντάξεις, προέκυψαν «προσωπικές διαφορές», όπως ορίζει η νομοθεσία, που έχουν καταγραφεί για κάθε συνταξιούχο χωριστά. Αυτές οι διαφορές στο τελικό αποτέλεσμα της σύνταξης, έπρεπε να περιγράφονται με σαφήνεια στα εκκαθαριστικά που θα έπρεπε να λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Κάτι τέτοιο όμως, δεν συμβαίνει!
  Βέβαια πρέπει να τονιστεί πως οι όποιες προσωπικές διαφορές έχουν ανακύψει αποτελούν «λογιστική» παρέμβαση στις συντάξεις και όχι πραγματική. Άρα, απλώς ο συνταξιούχος «κουβαλάει» μαζί του την προσωπική διαφορά του, χωρίς να υπόκειται ανάλογη μείωση στις αποδοχές του. Στην περίπτωση όμως του πλωτάρχη εν αποστρατεία υπήρξε σημαντική περικοπή της τάξης των 200 ευρώ το μήνα!
  Η περίπτωση αυτή δυστυχώς δεν είναι η μοναδική. Έχουν γίνει και άλλες αντίστοιχες μηνύσεις από το 2019 και μετά, από συνταξιούχους που μάταια ζητούν ενημέρωση για τις ακριβείς αποδοχές τους. Η διαδικασία επανυπολογισμού, δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στα εκκαθαριστικά τους, γεγονός που εγείρει απορίες και προκαλεί εύλογη αναστάτωση στους συνταξιούχους. Πολλώ δε μάλλον, όταν μόλις πριν από δύο εβδομάδες, που ο ΕΦΚΑ χορήγησε αναδρομικά, επί αυτής της διαδικασίας επανυπολογισμού! Είναι προφανές ότι υπάρχουν χιλιάδες συνταξιούχοι που, ή θα περίμεναν να λάβουν κάποιο ποσό, αλλά δεν ήταν δικαιούχοι, ή θα επιθυμούσαν να λάβουν μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έλαβαν. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, δεν μπορούν να ελέγξουν τη διαδικασία επανυπολογισμού της σύνταξής τους, αφού δεν έχουν λάβει καμία σχετική ενημέρωση, με τα ανάλογα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ.
  https://endisy.gr/%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/

  ΑπάντησηΔιαγραφή