Εγκύκλιος ΓΕΕΘΑ: Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ 2022-2023

Κοινοποιούνται ονομαστικοί πίνακες Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων όπως Παραρτήματα «Α» έως «ΣΤ», οι οποίοι πρόκειται να κριθούν στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023.

Η κρίση των εν λόγω Αξιωματικών θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων (ΣΑΓΕ-ΣΠΚΣ), βάσει των ατομικών τους εγγράφων, που συμπληρώνονται με μέριμνα των αρμοδίων Διευθύνσεων Κοινών Σωμάτων, τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία.

Τονίζεται ότι από τους καθορισθέντες για κρίση δεν θα κριθούν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο για κάθε βαθμό χρόνο παραμονής, καθώς και τα καθοριζόμενα για κάθε περίπτωση τυπικά προσόντα.

Οι οικείες Δνσεις των Κοινών Σωμάτων παρακαλούνται όπως υποβάλλουν καταστάσεις μέχρι 15 Ιαν 2022 για τους Αξιωματικούς που περιλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο, εφόσον:...

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια