Πολεμικό Ναυτικό: Αυτοί είναι οι νέοι Πλωτάρχες-Υποπλοίαρχοι-Ανθυποπλοίαρχοι (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Πολεμικό Ναυτικό: Αυτοί είναι οι νέοι Πλωτάρχες-Υποπλοίαρχοι-Ανθυποπλοίαρχοι (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Προαγωγή Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 6ΡΟΛ6-2ΞΗ

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουμε, σύμφωνα με... τους παρακάτω Αξιωματικούς, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2021-22 ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή» από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), σύμφωνα με την 3/Σ.3/06-04-2021 απόφασή του, ως ακολούθως:

α. Στο βαθμό του Πλωτάρχη τους παρακάτω Υποπλοιάρχους Μαχίμους:...

β. Στο βαθμό του Πλωτάρχη τους παρακάτω Υποπλοιάρχους Μηχανικούς:...

ε. Στο βαθμό του Πλωτάρχη τους παρακάτω Υποπλοιάρχους Υγειονομικού/Νοσηλευτικής:...

στ. Στο βαθμό του Υποπλοιάρχου τους παρακάτω Ανθυποπλοιάρχους Μαχίμους:...

ζ. Στο βαθμό του Υποπλοιάρχου τους παρακάτω Ανθυποπλοιάρχους Μηχανικούς:...

θ. Στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου τους παρακάτω Σημαιοφόρους Μαχίμους:...

ι. Στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου τους παρακάτω Σημαιοφόρους Μηχανικούς:...

ια. Στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου τους παρακάτω Σημαιοφόρους Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια