ΣΣΑΣ: Κύρωση Οργανισμού Σχολής με το ΠΔ 61/2021-Δείτε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 147/20.08.2021 το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο ορίζονται όλες οι γενικές διατάξεις για τον Οργανισμό της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης στους μαθητές της, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε αξιωματικούς:

α. Υγειονομικού (Ιατρούς, Οδοντίατρους, Κτηνίατρους, Φαρμακοποιούς και Ψυχολόγους).

β. Οικονομικού.

γ. Κοινού Νομικού Σώματος.

Έδρα της Σχολής είναι το στρατόπεδο «Λοχαγού Ιατρού Φωκά» στη Θεσσαλονίκη.

Προσωπικό

1. Το προσωπικό της Σχολής διακρίνεται σε στρατιωτικό, διδακτικό - εκπαιδευτικό, πολιτικό και εκπαιδευόμενο.

2. Το στρατιωτικό προσωπικό αποτελείται από μόνιμους εν ενεργεία αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς των τριών κλάδων των ΕΔ και των Κοινών Σωμάτων.

3. Το διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από μόνιμους εν ενεργεία αξιωματικούς των τριών κλάδων των ΕΔ και των Κοινών Σωμάτων, οι οποίοι υπηρετούν στη Σχολή ή στη φρουρά Θεσσαλονίκης καθώς και από ιδιώτες εκπαιδευτές.

4. Το πολιτικό προσωπικό αποτελείται από τους υπηρετούντες στη Σχολή μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους.

5. Το εκπαιδευόμενο προσωπικό αποτελείται από τους μαθητές της Σχολής.

6. Στη Σχολή είναι δυνατόν να υπηρετούν οπλίτες, προς εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης.

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη Σχολή, οι νέοι μαθητές πραγματοποιούν τη βασική τους εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις (3) εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με την Πανεπιστημιακή δραστηριότητα, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις.

Ο κύκλος της ετήσιας στρατιωτικής εκπαίδευσης ολοκληρώνεται μετά το τέλος των Πανεπιστημιακών εξετάσεων του Ιουνίου, κατά τη διάρκεια θερινής κατασκηνωτικής διαβίωσης των μαθητών, στην οποία συμμετέχουν οι τρεις (3) πρώτες τάξεις της Σχολής.

Η θερινή διαβίωση πραγματοποιείται στο Φάρο Ποσειδίου Χαλκιδικής, αρχίζει συνήθως στις αρχές Ιουλίου, και διαρκεί τρεις(3) εβδομάδες. Με το τέλος της δραστηριότητας αυτής τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος, και οι μαθητές- αναχωρούν για την καλοκαιρινή τους άδεια

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Πραγματοποιείται στα παρακάτω έξι (6) τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

- Ιατρικό

- Κτηνιατρικό

- Οδοντιατρικό

- Φαρμακευτικό

- Ψυχολογικό

- Νομικής για το τμήμα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ)

- Οικονομικό

Οι μαθητές της ΣΣΑΣ διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα, και κάνουν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές του.

Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό τμήμα, 5 χρόνια για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό και 4 χρόνια για το ΣΣΝΣ, Οικονομικό και Ψυχολογικό.

Η Σχολή με τους αρμοδίους αξιωματικούς της Διευθύνσεως Σπουδών παρακολουθεί την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Μαθητών και τις επιδόσεις τους.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια