ΣΝΔ-ΣΜΥΝ-ΣΜΥΑ: Πότε παρουσιάζονται οι φετινοί επιτυχόντες

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, καλούνται να καταταγούν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Διεύθυνση: τέρμα λεωφόρου Χατζηκυριακού, στον Πειραιά), οι εισακτέοι και εισακτέες των φετινών πανελληνίων εξετάσεων.

Οι επιτυχόντες ή επιτυχούσες μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΝΔ για τυχόν διευκρινίσεις, στο τηλέφωνο 210-4581337, καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tee@hna.gr.

Επίσης, τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00, καλούνται να καταταγούν στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά οι εισακτέοι-εισακτέες των φετινών πανελληνίων εξετάσεων.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι επιτυχόντες ή επιτυχούσες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Κατάταξης της ΣΜΥΝ στα τηλέφωνα 210-5531742, 210-5531744.

Την ίδια ημερομηνία και ώρα καλούνται να καταταγούν στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην αεροπορική βάση Δεκελείας Αττικής, οι εισακτέοι-εισακτέες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων και των τριών Κατευθύνσεων. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών κατάταξης δοκίμων που θα πρέπει να επισυναφθεί από τους καλουμένους.

Όλοι οι καλούμενοι για κατάταξη στις εν λόγω Σχολές θα πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο διαταγή προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών.

Λόγω της υφιστάμενης πανδημίας, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι προς κατάταξη επιτυχόντες ή επιτυχούσες στις εν λόγω Σχολές, θα πρέπει να προσκομίσουν PCR COVID-19 test αρνητικό, που θα έχει πραγματοποιηθεί 48-72 ώρες πριν από την ημερομηνία της κατάταξης. Περαιτέρω, για τη ΣΜΥΑ η εν λόγω υποχρέωση ισχύει και για όσους έχουν πλήρως εμβολιαστεί.

Εφόσον το τεστ είναι θετικό σε λοίμωξη από κορονοϊό, τότε ο υποψήφιος σπουδαστής-τρια δεν θα παρουσιάζεται και θα ενημερώνει τη Σχολή.

Οι σχετικές οδηγίες προς τους καλούμενους για κατάταξη έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια