Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6ΕΦΤ6-ΘΨΙ ΕΔΥΕΘΑ: 127:


β. «Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»  ΑΔΑ: 68586-ΩΛΕ ΕΔΥΕΘΑ: 126:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια