Αυτά απάντησε ο ΥΕΘΑ για την διαδικασία χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Αυτά απάντησε ο ΥΕΘΑ για την διαδικασία χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς για τη χορήγηση οποιουδήποτε τύπου αδείας στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), απαιτείται αναφορά του στρατιωτικού προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετεί, προκειμένου ο Διοικητής να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησής της σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Το δικαίωμα του αρμοδίου οργάνου να συνεκτιμά τις επιχειρησιακές ανάγκες, κατά την εξέταση αιτήματος άδειας ανατροφής, απορρέει από την αποστολή των ΕΔ, με αποτέλεσμα να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό στις προσωπικές ανάγκες των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των ΕΔ.

Αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση για επέκταση του ορίου ηλικίας στη χορήγηση της υπόψη άδειας, δεν υφίσταται καταρχήν νομική αντένδειξη. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι γνωστό ότι, οι ΕΔ τελούν υπό ειδικό εξουσιαστικό καθεστώς και υπό ιδιαίτερους πρόσθετους περιορισμούς, που δικαιολογούνται από τη φύση της σχέσης τους με το κράτος και τις απορρέουσες, από την σχέση αυτή, υποχρεώσεις, όπως αυτή της διαρκούς ετοιμότητας, της αυξημένης επιφυλακής, κ.λπ. Εν κατακλείδι, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο κρίνεται επαρκές, καθώς εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και επιχειρησιακή ετοιμότητα των Μονάδων προς εκπλήρωση της αποστολής τους, συμβάλλοντας στην αποφυγή περιπτώσεων μαζικών απουσιών στελεχών από αυτές για μεγάλο χρονικό διάστημα, που ενδεχομένως θα επιβάρυναν ακόμα περισσότερο το εξαιρετικά βεβαρημένο έργο τους.

Τέλος, το θεσμοθετημένο όριο εξάντλησης της εννεάμηνης άδειας ανατροφής μετά αποδοχών, μέχρι την ηλικία των 30 μηνών, εξασφαλίζει, αφενός τη δυνατότητα εγγραφής του τέκνου σε βρεφονηπιακό σταθμό και αφετέρου, εξυπηρετεί τόσο την ιδιαίτερη φύση και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος του στρατιωτικού, όσο και τον έγκαιρο προγραμματισμό των Μονάδων/Υπηρεσιών για λήψη της εν λόγω άδειας από τα στελέχη τους.

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια