Στρατός Ξηράς: Συμπληρωματικοί πίνακες εκτάκτων κρίσεων Υπξκων-ΕΜΘ (ΕΔΥΕΘΑ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων
Υπαξιωματικών για τα έτη 2020 και 2021»
ΑΔΑ: ΨΝΠ46-ΔΙΞ ΕΔΥΕΘΑ: 117

Αναρτήθηκαν σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 14:39:04 μ.μ.) οι συμπληρωματικοί πίνακες εκτάκτων κρίσεων Υπαξιωματικών και Εθελοντών Μακράς Θητείας του Στρατού ξηράς για τα έτη 2020 και 2021, λόγω συμπλήρωσης τυπικών προσόντων και λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρόνου των 2 ετών στον κατεχόμενο βαθμό.

Σας κοινοποιούμε:

α. Την υπ’ αριθμό Φ. 412.6/6/370496/Σ.5656/20 Ιουλ 21/ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση του ΔΒ΄ Κ/ΓΕΣ, «Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών για τα έτη 2020 και 2021».
β. Την υπ’ αριθμό Φ. 412.31/4/370613/Σ.5671/21 Ιουλ 21/ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Β1 (Διεύθυνση Προσωπικού) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2021 με την υπ’ αριθμό 1088592/22 Ιουλ 21 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.
γ. Την υπ’ αριθμό Φ. 412.31/5/370617/Σ.5672/21 Ιουλ 21/ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Β1 (Διεύθυνση Προσωπικού) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2021 με την υπ’ αριθμό 1088595/22 Ιουλ 21 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.
δ. Την υπ’ αριθμό Φ. 412.32/4/370620/Σ.5673/21 Ιουλ 21/ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Β1 (Διεύθυνση Προσωπικού) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας Υπαξιωματικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2021 με την υπ’ αριθμό 1088596/22 Ιουλ 21 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι οι Υπαξιωματικοί των παραγράφων 1ε έως 1ι, της υπ' αριθμόν Φ. 412.6/6/370496/Σ.5656/20 Ιουλ 21/ΓΕΣ/Β1/ 3α απόφασης του διευθυντή Β Κλάδου του ΓΕΣ, θα προαχθούν μόλις συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό τους (7 χρόνια), ήτοι το τελευταίο 10ήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια