Αποστρατείες ΕΜΘ Αλχιων με βαθμό ΕΜΘ Ανθστη Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Αποστρατείες Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: 6Φ3Ε6-619 ΕΔΥΕΘΑ: 101

αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο

1. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με ... και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας τους υπαξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω:

α. Με το βαθμό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους παρακάτω ΕΜΘ Αρχιλοχίες:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια