Μεταθέσεις και τοποθετήσεις δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια το από 14-7-2021 Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1631/22-7-2021 ΦΕΚ (τεύχος Γ΄).

Όπως αναφέρει το σχετικό ΠΔ:

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Μ ε τ α θ έ τ ο υ μ ε , για πλήρωση κενών θέσεων και για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τους παρακάτω Δικαστικούς Λειτουργούς του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως:...

2. Τ ο π ο θ ε τ ο ύ μ ε , για πλήρωση κενών θέσεων και για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τις παρακάτω Στρατιωτικούς Δικαστές Γ΄ του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως:...

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια