Προαγωγές-Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγές & Αποστρατείες
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΥΙΖ6-ΒΨΣ ΕΔΥΕΘΑ: 100

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ.445/1974, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ΄ αρίθμ. 3 (ΣΠΑΣ 3):...

4. Προάγουμε στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.δ.445/1974 και του άρθρου 69 του ν.3883/2010, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια