Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων
Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΩΣΜΦ6-Φ6Ω ΕΔΥΕΘΑ: 87

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Κυρώνουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες κρίσης, που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Προαγωγών Στρατού Ξηράς:...

2. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωμάτων:...

δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων:...

3. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, με το βαθμό που φέρουν τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια