Έκτακτες κρίσεις-Προαγωγές Ανωτέρων Αξκων Κοινών Σωμάτων ΕΔ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων Έκτακτης Κρίσης έτους 2021 και Προαγωγές Ανώτερων
Αξιωματικών του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων»
ΑΔΑ: 6Ζ5Ε6-ΖΚΡ

Το Συμβούλιο Προαγωγών Κοινών Σωμάτων έκρινε προακτέο κατ' εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου τον Συνταγματάρχη του Κοινού Νομικού Σώματος Δημήτριο Τάγκο, για την πλήρωση κενής οργανικής θέσης.

Παράλληλα, έκρινε ως Ευδοκίμως Τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους τους συνταγματάρχες του Κοινού Νομικού Σώματος, Λυμπέρη Ζαμπέτα και Ιορδάνη Κεπεσίδη.

Δείτε την σχετική απόφαση:

Επιπλέον, το Συμβούλιο Προαγωγών Κοινών Σωμάτων προήγαγε στον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη κατ΄ εκλογή τον Ταγματάρχη του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών Παντελή Μαριδάκη, της προαγωγής του λογιζομένης από 18-04-20, ημερομηνία που συμπλήρωσε το τυπικό για προαγωγή προσόν.

Τα σχετικά προεδρικά διατάγματα αναρτήθηκαν σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 09:38:57) και δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 1278/05-06-2021 ΦΕΚ (τεύχος Γ΄).

Δείτε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια