Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΗΛΧ6-Ν70 ΕΔΥΕΘΑ: 94

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, τον παρακάτω πίνακα κρίσης, που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς «1»...

2. Προάγουμε:...

3. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια