Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθστων Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθστων Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ψ9566-ΛΚ5 ΕΔΥΕΘΑ: 95

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974 και της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια